Red-Green-Blue (RGB)

„red-green-blue, the three base colors (in that order) for a popular color specification system, including those used for HTML and CSS color-related attributes. Values for each color are in the range between 0-255 (none to maximum saturation), in decimal or hexadecimal notation.“[1]

Volný překlad:
RGB - červená, zelená, modrá - 3 základní barvy v tomto pořadí jsou základem pro známý barevný model, použitelný i v HTML a CSS pro definici barev. Hodnoty jednotlivých barev mají rozsah 0-255 (žádná až maximální sytost), v desítkové nebo šestnáctkové notaci.

Bibliography
1. GOODMAN, Dany. Dynamic HTML: the definitive reference. místo neznámé : O'Reilly Media, 2007. 9780596527402, Strana 1283
_r
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License