Records Management

„Records Management je obor managementu, který je zodpovědný za efektivní a systematickou kontrolu vytváření, přijímání, údržbu, použití a zpřístupnění záznamů, včetně procesů pro zachycení a evidenci informací o podnikových činnostech a transakcích ve formě záznamů.“[1]


Bibliography
1. KUNSTOVÁ, Renata. Efektivní správa dokumentů: co nabízí Enterprise Content Management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009, 204 s. ISBN 978-80-247-3257-2 (BROž.).
_r
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License