Recovery time objective (RTO)

"The maximum time allowed for the recovery of an IT service following an interruption. The service level to be provided may be less than normal service level targets.
Recovery time objectives for each IT service should be negotiated, agreed and documented." [1] s. 60

Překlad
Cílová doba obnovy
"Maximální doba povolená pro obnovu služby IT po přerušení. Poskytnutá úroveň služby může být nižší než obvyklý cíl úrovní služeb. Cílová doba obnovy pro každou
službu IT by měla být projednána, schválena a dokumentována. [1] s. 60


Bibliography
1. ITIL – výkladový slovník a zkratky v češtině. v1.1. 2012. Dostupné z: http://www.itsmf.cz/cz/zdroje/informacni-zdroje/odborna-knihovna-itsmf-cz/publikace-ke-stazeni/
_r
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License