Quality of Service (QOS)

Kvalita služeb. Souhrnná míra úrovně služeb poskytovaných uživateli. QOS lze charakterizovat jako několik zásadních kritérií patří mezi ně například: dostupnost, míra selhání, reakční doba a propustnost, ztraty dané zahlcením sítěě a rychlost a kvalita nápravy chyb. Poskytovatelé služeb mohou přislíbit určitou úroveň služeb(definovanou SLA). Hardware a software využívající QOS rozděluje IP paktey do různých tříd trafficu, kterým pak přiřazuje příslušné zdroje na základě kritérii jako je aplikační ID, cílová nebo zdrojová IP

Bibliography
HICKS, Mike. Cisco: optimalizace aplikací. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 336 s. ISBN 978-80-247-1610-7 (BROž.). Dostupné z: http://books.google.cz/books?id=gRbC5GBnsnMC
_q
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License