Public cloud

Státní instituce pro standardy a technologie definuje model nasazení Public cloud jako: "The cloud infrastructure is provisioned for open use by the general public. It may be owned, managed, and operated by a business, academic, or government organization, or some combination of them. It exists on the premises of the cloud provider."[1] s.3

Volný překlad: "Cloudová infrastruktura je postyknuta pro otevřené použití veřejnosti. To může být vlastněna, správována a provozována obchodní, vědeckou nebo státní organizací, nebo nějakou jejich kombinací. Existuje (je naistalována a provozována) v prostorách poskytovatele cloudu."


Bibliography
1. MELL, Peter a Timothy GRANCE. Z: NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. The NIST Definition of Cloud Computing: Recommendations of the National Institute of Standards and Technology. [online]. Gaithersburg: U.S. Department of Commerce, September 2011 [cit. 2012-05-05]. Special Publications, 800. 800-145. Dostupné z: http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf
_p
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License