Protokol

"Protokol je množína dohodnutých pravidel pro komunikaci mezi jednotlivými navzájem si odpovídajícími entitami uzlů sítě. Protokoly jsou tradičně přiřazovány k jednotlivým vzájemě spolupracujícím vrstvám, na jejichž úrovní probíhá vlastní komunikace. Dodrzení protokolu umožňuje kompatibilitu (slučitelnost) a spolupráci rozdílných prvků a prostředů sítě bez ohledu na jejich implementaci a konkrétního výrobce." [1] s.277


Bibliography
1. GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P.,Podniková informatika. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 484 s. ISBN 80-247-1278-4.
_p
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License