PROM

Jedna ze základních typů paměti ROM. Zkratka PROM vychází z Programmable Read Only Memory do které lze programový kód vložit pouze jednou. Využívá se např. u herních konzolí, kde již při výrobě je programový kód hry umístěn do paměti a při hraní hry je pouze užíván bez možnosti cokoli do paměti uložit. [1] str. 397


Bibliography
1. GÁLA, L., POUR, J., ŠEDIVÁ, Z.: Podniková informatika: 2., přepracované a aktualizované vydání. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2615-1.
_p
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License