Projektový tým

"A project team is comprised of the project manager, project management team, and other team members who carry out the work but who are not necessarily involved with management of the project."[1] s.26

Volně přeloženo takto: "Projektový tým se skládá z projektového manažera, týmu řízení projektů a dalších členů týmu, kteří vykonávají práci, ale nemusí se nutně podílet na řízení konkrétního projektu."

Bibliography
1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th edition. Pennsylvania: Project Management Institute, 2008. ISBN 978-1-933890-51-7
_p
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License