Projektový manažer

Také jako project manager

"The project manager is the person assigned by the performing organization to achieve the project objectives."[1] s.13

Volně přeloženo takto: "Projektový manažer je osoba určená provádějící organizací za účelem dosažení cílů projektu."

Bibliography
1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th edition. Pennsylvania: Project Management Institute, 2008. ISBN 978-1-933890-51-7
_p
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License