Projekt

"A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result."[1] s.5

Volně přeloženo: "Projekt je dočasné úsilí podstoupené za účelem vytvoření jedinečného produktu, služby nebo dosažení výsledku."

Bibliography
1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th edition. Pennsylvania: Project Management Institute, 2008. ISBN 978-1-933890-51-7
_p
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License