Project Management Office (PMO)

Někdy také volně přeloženo jako Projektová kancelář

"A project management office (PMO) is an organizational body or entity assigned various responsibilities related to the centralized and coordinated management of those projects under its domain."[1] s.11

Volně přeloženo takto: "Projekt Management Office (PMO) je organizační složka nebo subjekt, kterému jsou přiděleny různé povinnosti týkající se centralizovaného a koordinovaného řízení projektů v rámci své domény."

Bibliography
1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th edition. Pennsylvania: Project Management Institute, 2008. ISBN 978-1-933890-51-7
_p
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License