Project Management Body of Knowledge (PMBOK)

Také Guide to the Project Management Body of Knowledge, zkráceně PMBOK®, PMBOK® Guide nebo počeštěle Průvodce PMBOK®

"The PMBOK® Guide is the standard for managing most projects most of the time across many types of industries."[1] s.13

Volně přeloženo takto: "Průvodce PMBOK® je standard pro správu většiny projektů většinu času v mnoha průmyslových odvětvích."

Bibliography
1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th edition. Pennsylvania: Project Management Institute, 2008. ISBN 978-1-933890-51-7
_p
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License