Project management

Také Řízení projektů, Projektové řízení nebo Projektový management

"Project management is the application of knowledge, skills, tools and techniques to project activities to meet the project requirements. Project management is accomplished through the appropriate application and integration of the 42 logically grouped project management processes comprising the 5 Process Groups."[1] s.6

Volně přeloženo takto "Project management je aplikace vědomostí, dovedností, nástrojů a technik na projektové činnosti za účelem splnění požadavků projektu. Project management se provádí prostřednictvím příslušné aplikace a integrace 42 logicky seskupených procesů projektového řízení tvořícíh 5 skupin procesů."

Tyto skupiny jsou dále v PMBOK®[1] definovány jako zahájení, plánování, provedení, monitorování a kontrola, a poslední skupinou procesů je ukončení.

Bibliography
1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th edition. Pennsylvania: Project Management Institute, 2008. ISBN 978-1-933890-51-7
_p
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License