Program management

Také jako Řízení programů

"Program management is defined as the centralized coordinated management of a program to achieve the program's strategic objectives and benefits."[1] s.10

Volně přeloženo "Program management je definován jako centralizované koordinované řízení programů pro dosažení programových strategických cílů a přínosů."

Bibliography
1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th edition. Pennsylvania: Project Management Institute, 2008. ISBN 978-1-933890-51-7
_p
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License