Program

Toto je definice pro projektové řízení, pokud hledáte program jako softwarové vybavení, podívejte se na položku aplikace.

PMBOK definuje program následovně: "A program is defined as a group of related projects managed in a coordinated way to obtain benefits and control not available from managing them individually."[1] s.9
Tato definice je v další části knihy doplněna takto: "Projects within a program are related through the common outcome or collective capability."[1] s.10

Volně přeloženo následovně: "Program je definován jako skupina souvisejících projektů řízených koordinovaným způsobem k získání výhod a kontroly, která není dostupná při řízení jednotlivě."
Doplněk k definici pak takto: "Projekty v rámci programu jsou propojeny prostřednictvím společného výsledku nebo kolektivní schopnosti."

Bibliography
1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th edition. Pennsylvania: Project Management Institute, 2008. ISBN 978-1-933890-51-7
_p
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License