Capacity Requirements Planning (CRP)

„Určování úrovně kapacit a jejich obsazení. Vztahuje se k procesu stanovení množství práce a strojového času potřebného ke splnění výrobních zakázek.“[1] s.139


Bibliography
1. BASL, J., BLAŽÍČEK, R., Podnikové informační systémy : podnik v informační společnosti. 2. vyd. Praha: Grada, 2008, 288 s. ISBN 978-80-247-2279-5.
_c
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License