Problem management

"Problem Management is the process responsible for managing the lifecycle of all problems. The primary objectives are to prevent problems and resulting incidents from happening, to eliminate recurring incidents and to minimize the impact of incidents that cannot be prevented." [1] s.58

Volný předklad:

"Problem management je proces zodpovědný za správu všech problémů během jejich životního cyklu. Hlavní cíle procesu jsou předcházení problémům a následným incidentům, snížení opakujících se incidentů a minimalizace dopadu na IT služby u incidentů, kterým předejít nelze."


Bibliography
1. Velká Británie. Office of Government Commerce, ITIL : Service Operation. 1st ed. London: Stationery Office, 2007, 263 s. ISBN 978-0-11-331046-3.
_p
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License