Portfolio management

Také jako Řízení portfolií

"Portfolio management refers to the centralized management of one or more portfolios, which includes identifying, prioritizing, authorizing, managing and controlling projects, programs, and other related work, to achieve specific strategic business objectives."[1] s.9

Volně přeloženo takto: "Portfolio management odkazuje na centralizovanou správu jednoho nebo více portfolií, která zahrnuje identifikaci, stanovení priorit, autorizace, správu a řízení projektů, programů a další související práce, za účelem dosažení konkrétních strategických obchodních cílů."

Bibliography
1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th edition. Pennsylvania: Project Management Institute, 2008. ISBN 978-1-933890-51-7
_p
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License