Portfolio

"A portfolio refers to a collection of projects or programs and other work, that are grouped together to facilitate effective management of that work to meet strategic business objectives."[1] s.6

Volně přeloženo takto: "Portfolio odkazuje na soubor projektů, programů nebo jiné práce, která je seskupena dohromady pro usnadnění účinného řízení této činnosti za účelem splnění strategických obchodních cílů."

Bibliography
1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th edition. Pennsylvania: Project Management Institute, 2008. ISBN 978-1-933890-51-7
_p
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License