Podniková informatika

"Podniková informatika (z anglického Business Informatics) je systém zahrnující informační systém, informatické procesy a pravidla, která se vztahují k vývoji a provozu informačního systému podniku. Pravidla určují kompetence, pravomoci a odpovědnosti spojené s plánováním, rozvojem a provozem IS podniku."[1] s.21

"Posláním podnikové informatiky je podpora byznysu, tzn. že podniková informatika pomáhá byznysu dosáhnout jeho plánovaných cílů, snižovat náklady a eliminovat rizika."[1] s.21

"Podniková informatika představuje principy aplikace informatiky v řízení, provozu a rozvoji ekonomického subjektu (obvykle podniku). Zahrnuje svou interní část, tj. informatiku pro interní činnosti podniku a externí část, resp. informatiku realizovanou pro řešení externích, zejména obchodních vztahů."[2] s.25


Bibliography
1. VOŘÍŠEK, J., et al. Principy a modely řízení podnikové informatiky. 1. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1440-6.
2. GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P.,Podniková informatika. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 484 s. ISBN 80-247-1278-4.
_p
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License