Platform as a Service (PaaS)

Státní instituce pro standardy a technologie definuje model služeb Platform as a Service (PaaS) jako: "The capability provided to the consumer is to deploy onto the cloud infrastructure consumer-created or acquired applications created using programming languages, libraries, services, and tools supported by the provider. The consumer does not manage or control the underlying cloud infrastructure including network, servers, operating systems, or storage, but has control over the deployed applications and possibly configuration settings for the application-hosting environment." [1] s.2

Volný překlad: "Spotřebitel má možnost nasadit na cloudovou infrastrukturu jeho vlastní nebo získané aplikace vytvořené pomocí programovacích jazyků, knihoven, služeb a nástrojů podporovaných poskytovatelem. Spotřebitel nemůže nijak spravovat ani ovládat cloudovou infrastrukturu ležící na nižší vrstvě, která zahrnuje sítě, servery, operační systémy, uložiště. Má ale kontrolu nad nasazenými aplikacemi a případně i konfigurací nastavení prostředí aplikačního hostingu."


Bibliography
1. MELL, Peter a Timothy GRANCE. Z: NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. The NIST Definition of Cloud Computing: Recommendations of the National Institute of Standards and Technology. [online]. Gaithersburg: U.S. Department of Commerce, September 2011 [cit. 2012-05-05]. Special Publications, 800. 800-145. Dostupné z: http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf
_p
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License