Outsourcing

"Outsourcing je zajišťování činností spojených s informatikou dodavatelsky, tedy formou externích služeb. Podle toho, co je předmětem outsourcingu se rozlišují tyto základní varianty:

  • outsourcing rozvoje informatiky, tj. implementace jednotlivých standardních aplikací a technologií, případně vývoj specializovaných aplikací přímo podle potřeb podniku
  • outsourcing provozu informatiky, tj. provozování jednotlivých aplikací, případně celého systému na technice a software samotného dodavatele, případně zákazníka, avšak s tím, že se dodavatel stará i o údržbu a inovaci této "zapůjčené" techniky
  • totální outsourcing pak znamená, že dodavetel zajišťuje provoz a rozvoj zákazníkovi kompletně "[1] s.361

Bibliography
1. GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P.,Podniková informatika. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 484 s. ISBN 80-247-1278-4.
_o
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License