Organizace

"Organizací rozumíme určité sociální uspořádání vytvořené proto, aby řízeným způsobem jednání dosáhlo kolektivních cílů"[1] s.16

Bibliography
1. DĚDINA, J. - ODCHÁZEL, J. Management a moderní organizování firmy, 1. vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2149-1
_o
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License