Operativní informace

"Informační systémy mohou pracovat se dvěma základními typy informací - operativními a analytickými. První typ, operativní informace, slouží pro realizaci obchodních a dalších transakcí v podniku. Jsou uloženy většinou v relačních databázích, zobrazují aktuální stav podniku a v průběhu jednoho dne se mohou i několikrát měnit. Příkladem může být např. účetnictví, data v dokumentech obchodních případů apod. Tyto data jsou chápana jako primární."[1] s. 20


Bibliography
1. NOVOTNÝ, Ota. Business intelligence: jak využít bohatství ve vašich datech. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 254 s., ISBN 80-247-1094-3.
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License