Operative expenses (OPEX)

"Zpravidla jde o náklady kontinuální (nepřetržitě vznikající), které je nutné vynaložit na správu, provoz, údržbu a rozvoj majetku. Do této skupiny patří rovněž náklady, které vznikají v souvislosti s odběrem určitých služeb." [1]

Z hlediska druhového členění nákladů se jedná o neinvestiční náklady. Jejich opakem jsou investiční náklady CAPEX.


Bibliography
1. VOŘÍŠEK, Jiří. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1440-6.
_o
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License