Operational Data Store (ODS)

"Operativní úložiště dat (ODS) je komponentou datové vrstvy, kterou nemusíme nalézt ve všech řešeních Business Intelligence.

Je to jednotné místo datové integrace aktuálních dat z primárních systémů. Jedná se o zdroj pro sledování konsolidovaných agregovaných dat s minimální dobou odezvy po zpracování (tedy sledování téměř v reálném čase). V mnoha případech ODS slouží jako centrální databáze základních číselníků (zákaznický, produktový) nebo pro podporu interaktivní komunikace se zákazníkem, kdy ODS dodává aktuální konsolidovaná data o zákazníkovi, jeho profilu, apod.
Takto definované databáze podporují vkládání a modifikaci dat v reálném čase."[1] s. 30


Bibliography
1. NOVOTNÝ, Ota. Business intelligence: jak využít bohatství ve vašich datech. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 254 s. ISBN 80-247-1094-3.
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License