Open Source Software

„Open Source Software je počítačová aplikace, která je bezplatná a jejíž zdrojový kód si může, při dodržení určitých licenčních podmínek, uživatel prohlížet a upravovat.“ [1] str. 177


Bibliography
1. KUNSTOVÁ, Renata. Efektivní správa dokumentů: Co nabízí Enterprise Content Management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009, 202 s. ISBN 978-80-247-3257-2 (BROž.).
_o
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License