Ontologie

Informatické ontologie jsou dohodnuté terminologie (slovníky) z určité předmětné oblasti. Slouží především pro sdílení znalostí mezi počítači/aplikacemi a také mezi lidmi. Hlavní uplatnění ontologií lze nalézt v oblastech sémantického webu, ale dále začíná pronikat i do jiných částí informačních systémů. Pro jednoduchou představu si lze ontologie představit např. jako pouhé taxonomie, tzn. pojmy ve vztahu nadřazenosti a podřazenosti. S postupem času vznikly dvě hlavní definice:

„Ontologie je explicitní specifikace konceptualizace“.[1]

Tato definice byla následně upravena podle (Borst, 1997) tak, že:

„Ontologie je formální, explicitní specifikace sdílené konceptualizace“. Str. 1 [2]


Bibliography
1. Gruber, Thomas. 1993. A translation approach to portable ontology specifications. Knowledge Acquisition. 1993.
2. Borst, Pim. 1997. An Ontology Approach to Product Diassembly. Spain, 1997.
_o
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License