Offshoring

„Specifickou variantou outsourcingu je tzv. offshoring, který znamená přesunutí obslužných aktivit do zahraničí buď z centrály firmy na její zahraničníí pobočky nebo na zahraniční externí poskytovatele.“ [1] str. 384


Bibliography
1. GÁLA, L., POUR, J., ŠEDIVÁ, Z.: Podniková informatika: 2., přepracované a aktualizované vydání. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2615-1.
_o
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License