Normalizace dat

"Normalizace dat je technikou datové analýzy. Jejím cílem je dosáhnout co nejpřesnějšího odrazu reálných entit v datové základně. Soustřeďuje se na odstraňování redundantních položek v záznamech či redundantních záznamů v souborech, jejichž výskyt zvyšuje riziko porušení konzistence datové základny a snižuje vypovídací schopnost uložených dat."[1] s. 207


Bibliography
1. ŘEPA, Václav, Analýza a návrh informačních systémů. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1999. 403 s. ISBN 80-86119-13-0.
_n
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License