Network-Attached Storage (NAS)

„Storage with a network interface can be attached to the network in any location that provides network connectivity.Thus, a storage unit could be contained in a vault, a server room, or in the middle of a work area.These types of storage devices are easy to install and maintain.“[1]

Volný překlad:
Network-Attached Storage (NAS) je úložiště se síťovým rozhraním, které můžeme připojit k síti kdekoliv, kde je síťová přípojka. Fyzicky se tak úložiště může nacházet například v serverovně, na pracovišti nebo na zabezpečeném místě. Tato úložiště lze jednoduše nainstalovat i následně spravovat.

Bibliography
1. SNEADAKER, Susan., Business continuity & disaster recovery for IT professionals, Burlington: Syngress Publishing, 2007. ISBN 978-1-59749-172-3., Strana 285
_n
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License