Net Present Value (NPV)

„NPV (Net Present Value) je rozdílem mezi diskontovanými příjmy z podnikové informatiky (či její konkrétní akce) v porovnání s výdaji na danou činnost.“[1] s. 378


Bibliography
1. VOŘÍŠEK, Jiří. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1440-6.
_n
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License