Multidimensional On-Line Analytical Processing (MOLAP)

„MOLAP nástroje jsou založeny na multidimenzionálních datových strukturách. Práce s těmito strukturami má výhodu ve vyšším výkonu. Nevýhodou je nutnost data do multidimenzionálních struktur nahrát, což může být prováděno periodicky nebo na vyžádání uživatelem.“[1] s.107


Bibliography
1. ČECH, Pavel a Vladimír BUREŠ. Podniková informatika. Vyd. 1. Hradec Králové. ISBN 978-80-7041-479-8.
_m
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License