Model reality

"Model reality je množina vzájemně provázaných modelů chování entit. Účelem modelu reality je vyjádřit všechny podstatné rysy a zákonitosti chování reality. Obsahuje modely chování všech entit a vztahy mezi nimi."[1] s. 256


Bibliography
1. ŘEPA, Václav, Analýza a návrh informačních systémů. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1999. 403 s. ISBN 80-86119-13-0.
_m
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License