Mobilní podnikání (m-Business)

"Mobilní podnikání (m-Business) je definováno jako souhrn veškerých aktivit, procesů a aplikací v podniku, které jsou uskutečňovány nebo podporovány mobilními technologiemi."[1] s.151


Bibliography
1. GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P.,Podniková informatika. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 484 s. ISBN 80-247-1278-4.
_m
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License