Middleware

"Middleware je typ programových prostředků, který umožní skrýt složitost komunikace mezi dvěma nebo více programy, systémy čí službami. Do této kategorie software patří prostředky volání vzdálených procedur (RPC, Remote Procedure Call), řízení front zpráv (MOM, Message-oriented Middleware), prostředky řízení distribuovaných objektů, přístupu k databázovám serverům (Database Oriented Middleware), prostředky řízení transakcí (TPM, Transaction Processing Monitor) a aplikační servery."[1] s.234


Bibliography
1. GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P.,Podniková informatika. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 484 s. ISBN 80-247-1278-4.
_m
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License