Metrika

Metrika je přesně vymezený finanční či nefinanční ukazatel nebo hodnotící kritérium, které jsou používány k hodnocení úrovně efektivnosti konkrétní oblasti řízení podnikového výkonu a jeho efektivní podpory prostředky IS/IT.“ [1] str. 32


Bibliography
1. UČEŇ, P. a kol.: Metriky v informatice. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-247-0080-8.
_m
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License