Multidimensional Management and Development of Information System (MMDIS)

Metodika MMDIS je vyvíjena na katedře informačních technologií VŠE již od počátku 90. let. [2] [1] s.129 "Do konce 90. let nesla název MDIS a byla primárně zaměřena podobně jako většina metodik tehdejší doby na vývoj integrovaného IS." [1] s.129 Metodika MMDIS je rozšířením původní MDIS na "komplexní řízení výkonu IS/ICT". [1] s.129

"Cílem MMDIS je vývoj, údržba a provoz komplexního a integrovaného informačního systému podniku, který optimálně využívá potenciálu dostupných informačních technologií a informatických služeb k maximální podpoře podnikových cílů." [1] s.129

"Metodika MMDIS je otevřená, tzn. že se vyvíjí spolu s vývojem hospodářského prostředí, informačních technologií a metod řízení. V současné době se skládá z jedenácti základních principů řízení a pěti navzájem propojených konceptuálních modelů řízení podnikové informatiky." [1] s.130


Bibliography
1. VOŘÍŠEK, Jiří et al. Principy a modely řízení podnikové informatiky. druhý dotisk 1. vydání. Praha: Oeconomica, 2008, 446 s. ISBN 978-80-245-1440-6.
2. VOŘÍŠEK, Jiří. Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. 2.vyd. Praha: Management press, 1999, 323 s. ISBN 80-8943-40-9.
_m
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License