Metoda

"Metoda určuje co je třeba udělat v určité fázi nebo činnosti vývoje či provozu IS."[1] s. 23


Bibliography
1. ŘEPA, Václav, Analýza a návrh informačních systémů. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1999. 403 s. ISBN 80-86119-13-0.
_m
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License