Metadata

„Metadata jsou data o datech. Jsou to data (atributy, vlastnosti), která poskytují další informace o datech vlastních. Vztahují se k obsahu, kontextu, formě, typu dat atp.“[1]

"Metadata jsou data popisující data jiná. Jejich prostřednictvím se lze na data dotázat, jsme schopni data doplňovat, konsolidovat je, vzájemně je synchronizovat a integrovat."[2] s.62


Bibliography
1. KUNSTOVÁ, Renata. Efektivní správa dokumentů: co nabízí Enterprise Content Management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009, 204 s. ISBN 978-80-247-3257-2 (BROž.).
2. GÁLA, L., POUR, J., ŠEDIVÁ, Z.,Podniková informatika. 2. přepr. vyd. Praha: Grada, 2009. 496 s. ISBN 978-80-247-2615-1.
_m
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License