Message Oriented Middleware (MOM)

„Message Oriented Middleware is a concept that involves the passing of data between applications using a communication channel that carries self-contained units of information (messages). In a MOM-based communication environment, messages are usually sent and received asynchronously.“[1]

Volný překlad:
Message oriented middleware je koncept, kde si aplikace mezi sebou předávají data pomocí komunikačního kanálu, který obsahuje na sobě nezávislé informace (zprávy). V komunikačním prostředí postaveném na MOM jsou tyto zprávy obvykle posílány a přijímány asynchronně.

Bibliography
1. CHAPPEL, David A. Enterprise Service Bus. Sebastopol : O'Reilly Media, 2004. 978-0-596-00675-4., Strana 77
_m
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License