Manufacturing Executive System (MES)

„MES představují návaznost informačního systému na vlastní výrobní systém. Je to v podstatě vrstva mezi ERP, resp. APS, a technologickým procesem, kde mohou být nasazovány různé číslicově řízené stroje a zařízení. Tyto systémy zabezpečují detailní sběr dat a jejich zpracování pro účely vyhodnocení výroby a operativního plánování“[1] s.82


Bibliography
1. BASL, J., BLAŽÍČEK, R., Podnikové informační systémy : podnik v informační společnosti. 2. vyd. Praha: Grada, 2008, 288 s. ISBN 978-80-247-2279-5.
_m
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License