Management Information System (MIS)

„Management information systems jsou systémy určené pro střední managemet. Tyto systémy produkují souhrnné výstupy o současném resp. krátkodobém stavu organizace, tzn o tom, jak se provádí hlavní činnost organizace v obodobí jednoho týdne nebo měsíce. Obsah a způsob výpočtu jednotlivých výstupů je předem znám. Výpočty většinou představují jednoduché matematické operace sčítání a odčítání. Pro výpočty jsou použita data zaznamenaná TPS systémy. Otázky, na které vytvořené výstupy odpovídají, se považují za strukturované.“[1] s.78


Bibliography
1. ČECH, Pavel a Vladimír BUREŠ. Podniková informatika. Vyd. 1. Hradec Králové. ISBN 978-80-7041-479-8.
_m
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License