Konceptuální úroveň

"Konceptuální úroveň vyjadřuje pohled na systém v pojmech uživatele - jaké funkce musí systém provádět a jaká data musí systém uchovávat - nezávisle na prostředí, ve kterém bude systém realizován, vyjadřuje podstatu systému. Modely systému na konceptuální úrovni musí být objektivně pravdivé (musí přesně odrážet reálné procesy, objekty a vztahy)."[1] s. 48


Bibliography
1. ŘEPA, Václav, Analýza a návrh informačních systémů. 1. vyd. Praha: Ekopress, 1999. 403 s. ISBN 80-86119-13-0.
_k
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License