Komunikační technologie

"Pojmem komunikační technologie označujeme množinu technických prostředků a programového vybavení, které umožňují vzájemnou komunikaci aplikací rozmístěných na různých počítačích, přičemž mechanismy zajištění komunikace jsou těmto aplikacím skryty, jsou pro ně transparentní." [1] s.273


Bibliography
1. GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P., Podniková informatika. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 484 s. ISBN 80-247-1278-4.
_k
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License