Klasifikace (Classification)

„Pří klasifikaci dochází k rozdělování objektů s určitými charakteristikami do jednotlivých tříd. Samotné rozdělování je prováděno na základě modelu vybudovaného podle trénínkové množiny dat. Po fázi budování modelu, tedy jakéhosi učení, je možné aplikovat klasifikaci na objekty, u kterých je tzv. cílový (target) atribut neznámý. U klasifikace se předpokládá, že jednotlivé třídy, do kterých se objekty rozdělují, jsou známy předem a každý objekt je možné do některé třídy zařadit. Samotné třídy je možné získat pomocí segmentace nebo na základě předchozí znalosti z dané domény“[1] s.112


Bibliography
1. ČECH, Pavel a Vladimír BUREŠ. Podniková informatika. Vyd. 1. Hradec Králové. ISBN 978-80-7041-479-8.
_k
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License