IT Balanced Scorecard

„IT Balanced Scorecard je nástroj pro řízení podnikové informatiky a vztahu mezi informatikou a byznysem. Jde o modifikaci celopodnikového přístupu Kaplana a Nortona na prostředí řízení podnikové informatiky. Modifikuje čtyři původní perspektivy (finanční, zákaznická, podnikové procesy a učení se a růst) na perspektivy důležité v oblasti podnikové informatiky: orientace na uživatele, přínos po podnik, provozní excelence, orientace na budoucnost. V každé perspektivě přístup definuje misi, cíle a jejich metriky.“[1] s. 215


Bibliography
1. VOŘÍŠEK, Jiří. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1440-6.
_i
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License