IT architecture

The IT architecture is the organizing logic for data, applications, and infrastructure, captured in a set of policies, relationships, and technical choices to achieve desired business and technical standardization and integration.

"IT architektura je řídící logika pro data, aplikace a infrastrukturu shrnutá do formy pravidel, vztahů a technických voleb s cílem naplnění požadovaných bynys i technických standardů a integrace"

WEILL, Peter a Jeanne W ROSS. IT governance: How top performers manage IT decision rights for superior results. Boston: Harvard Business School Press, c2004, 269 s. ISBN 15-913-9253-5.

Odkaz na Amazon.com
Odkaz na Google Books

_i
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License