IT Infrastructure

"All of the hardware, software, networks, facilities, etc. that are required to develop, Test, deliver, Monitor, Control or support IT Services. The term IT Infrastructure includes all
of the Information Technology but not the associated people, Processes and documentation." [1] s. 301

Překlad
Infrastruktura IT
"Veškerý hardware, software, sítě, zařízení atd. nutný pro vývoj, testování, dodávku, monitorování, řízení a podporu aplikací a služeb IT. Termín zahrnuje veškerou informační technologii, ale nikoli související personál, procesy a dokumentaci."[2] s. 41


Bibliography
1. ITIL: service design. London: Stationery Office. 2007. 346 s. ISBN 978-0-11-331047-0
2. ITIL – výkladový slovník a zkratky v češtině. v1.1. 2012. Dostupné z: http://www.itsmf.cz/cz/zdroje/informacni-zdroje/odborna-knihovna-itsmf-cz/publikace-ke-stazeni/
_i
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License