Internet Service Provider (ISP)

"Internet Service Provider (ISP) je organizace, která poskytuje jednotlivcům nebo společnostem přístup do internetu a také další služby. Vlastní zařízení a přístupové telekomunikační linky, vytvářející přístupový bod sítě internet. Některé společnosti disponují vlastními vysokorychlostními linkami a jsou nezávislé na telekomunikčních operátorech. V nekterých případech se ISP označují také termínem IAM (Internet Access Provider, Poskytovatel přístupu do internetu) případně se zkratka ISP používá ve významu "independent service provider" (nezávislý poskytovatel služeb)."[1] s.303


Bibliography
1. GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P.,Podniková informatika. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 484 s. ISBN 80-247-1278-4.
_i
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 License